Ontwerp Plan van Scholen 2003 - 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 04-09-2002 t/m 31-07-2008

Ontwerp Plan van Scholen 2003 - 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Mede namens de staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij,
Gelet op:
Na overleg met de daarvoor in aanmerking komende organisaties, met inachtneming van de vóór 1 januari 2002 ingediende aanvragen;

Besluit

[Vervallen per 01-08-2008]

Vast te stellen het aan deze beschikking gehechte Ontwerp Plan van Scholen 2003-2004-2005;

Te bepalen dat het aan het Ontwerp Plan toegevoegde overzicht van de verzoeken die niet zijn ingewilligd, en de motivering daarvan als bedoeld in artikel 65a van de Wet op het voortgezet onderwijs, ter inzage worden gelegd inde bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te Zoetermeer.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Ontwerp Plan van Scholen 2003-2004-2005

[Vervallen per 01-08-2008]

Onderwijs-soort

Onderdeel van school/Scholengemeenschap

Plaats van vestiging

Rechtspersoon

Richting

Stichtings-norm

Jaartal

Bijzonderheden

1 Vbo transport en logistiek

Lyceum/havo/ mavo/vbo/lwoo

Almere

Stichting voor Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs in Flevoland

AB

160

2003

 

2 Vbo Landbouw

Vbo

Almere

Stichting Groenhorst College

PC/RK

260

 

Passende huisvesting ontbreekt vooralsnog

3 Lyceum

Lyceum/havo/ mavo/ vbo/lwoo

Leidschendam

Stichting Veurs-Huygens

RK/PC

460

2003

Onder voorbehoud dat passende huisvesting beschikbaar is

4 Lyceum

Lyceum/havo/ mavo/ vbo/lwoo

Gulpen

Stichting Voortgezet Onderwijs Limburg

RK

460

2003

Onder voorbehoud dat passende huisvesting beschikbaar is

5 Atheneum

Atheneum/ havo/mavo

Almelo

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

255

 

Passende huisvesting ontbreekt

6 Havo

Atheneum/ havo/mavo

Almelo

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

270

 

Passende huisvesting ontbreekt

7 Mavo

Atheneum/ havo/mavo

Almelo

Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs te Utrecht

Evang.

195

 

Passende huisvesting ontbreekt

8 Vbo-handel

en verkoop

Atheneum/havo/ mavo/vbo/lwoo

Vorden

Stichting Confessioneel Voortgezet Onderwijs Achterhoek

PC

160

2003

Onder voorbehoud dat passende huisvesting beschikbaar is

9 Vbo-administratie

Lyceum/havo/ mavo/Vbo

Rheden

Stichting Regionale Scholen-’ gemeenschap ’Het Rhedens

AB

160

2003

Onder voorbehoud dat passende huisvesting beschikbaar is

Terug naar begin van de pagina