Regeling vaststelling uitvoeringsvoorschriften alsmede wijziging van diverse regelingen [...] verband met de afzonderlijke registratie van aanhangwagens

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-09-2002 t/m 31-12-2013

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften alsmede wijziging van diverse regelingen betreffende de kentekenregistratie in verband met de invoering van de afzonderlijke registratie van aanhangwagens

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De aanvrager van een driedelig kentekenbewijs voor een aanhangwagen met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kg die voor 1 september 2002 in het verkeer is gebracht, verschijnt bij een daartoe aangewezen postvestiging van TPG Post BV dan wel bij een daartoe aangewezen vestiging van de Dienst Wegverkeer.

  • 3 Bij de aanvraag legt de aanvrager het voor de betrokken aanhangwagen afgegeven registratiebewijs over. Indien het registratiebewijs niet kan worden overgelegd, maar blijkens het kentekenregister wel is afgegeven, geeft de aanvrager het merk en het voertuigidentificatienummer van de aanhangwagen op.

  • 4 Indien blijkt dat voor de betrokken aanhangwagen geen registratiebewijs is afgegeven, wordt het kentekenbewijs bij de Dienst Wegverkeer aangevraagd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 2 Het in artikel 55, eerste lid, van het Kentekenreglement bedoelde tijdstip wordt voor wat betreft registratiebewijzen voor aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht, vastgesteld op het tijdstip dat voor de betrokken aanhangwagen een kentekenbewijs is afgegeven, doch uiterlijk op 1 september 2003 en voor andere aanhangwagens op 1 september 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten.]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling BN- en GN-kentekens en -kentekenbewijzen.]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling eisen goedkeuring kentekenplaten 2000.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling gegevensverstrekking Kentekenregister.]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen.]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten.]

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2014]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 5 december 1994, nr. RV 187657, houdende vaststelling uitzondering kentekenplicht voor leden aangewezen krijgsmacht of civiele dienst.]

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt voor wat betreft aanhangwagens die na 31 augustus 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking met ingang van 1 september 2002 en voor wat betreft aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht, met ingang van 1 september 2003, met uitzondering van de artikelen 1, 2, 10, onderdeel A, punt 8, voor wat betreft onderdeel p, 11, onderdeel A, punten 1 en 2, 12 en 13, onderdeel C, die in werking treden met ingang van 1 september 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

R.H. de Boer

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2014]

Voorzijde

kleur: blauw

Bijlage 36228.png

Achterzijde

kleur: blauw

Bijlage 36229.png
Terug naar begin van de pagina