Verhoging subsidieplafond Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 23-08-2002 t/m 23-01-2004

Verhoging subsidieplafond Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 8, tweede lid, van de Regeling effectgerichte maatregelen

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 21 december 2001, nr. TRCJZ/2001/17575.]

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen kunnen worden ingediend van 15 augustus 2002 tot 15 september 2002 door de Unie van Landschappen.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina