Wijziging verevening kanselarijrechten in Suriname van US dollars in euro

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 31-12-2003

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken inzake de wijziging van verevening van kanselarijrechten in Suriname van US dollars in euro

De Minister van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 12 van de Wet op de Kanselarijrechten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

De verevening van kanselarijrechten in Suriname geschiedt in euro.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 december 1998 inzake de verevening van kanselarijrechten in Suriname (Stcrt. 244) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina