Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, pick-up, lengte laadbak, meetmethode, tussenschot

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geldend van 14-08-2002 t/m 14-07-2007

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, pick-up, lengte laadbak, meetmethode, tussenschot

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vragen

[Vervallen per 15-07-2007]

Vanuit de praktijk is een aantal vragen gesteld over bestelauto’s, type pick-up.

 • 1. Hoe moet de lengte van de laadruimte worden gemeten bij een bestelauto met open laadbak, type pick-up, met een enkele of een dubbele cabine?

 • 2. Hoe hoog moet het tussenschot zijn bij open bestelauto’s met enkele cabine, bijvoorbeeld sommige ex-leger voertuigen, waarbij zowel de bestuurderscabine als de laadbak niet zijn overdekt?

 • 3. Hoe kan een bestelauto met dubbele cabine, type pick-up, worden omgebouwd tot bestelauto met enkele cabine?

Antwoorden

[Vervallen per 15-07-2007]

 • 1. De lengte van de laadruimte van een bestelauto met een open laadruimte, type pick-up, dient op één van de volgende manieren worden gemeten:

  • a. Door de ‘blokmethode’ te gebruiken.

   Als meetmethode voor de hoogte en de lengte van de laadruimte wordt sinds 1994 de ‘blokmethode’ gebruikt.

   Om in alle gevallen tot een gelijke meetmethode te kunnen komen, is voorgeschreven dat het blok rechtop moet worden geplaatst en dat de lengte-as ervan parallel moet lopen aan de lengte-as van het betreffende motorrijtuig. De blokmethode geldt zowel voor bestelauto’s met een enkele cabine als met een dubbele cabine. Hoewel door het ontbreken van de overkapping de hoogte-eis niet relevant is voor een pick-up kan voor het bepalen van de lengte van de laadruimte van een pick-up eveneens gebruik worden gemaakt van de blokmethode.

  • b. Door te meten over de bodem van de laadruimte.

   Als eis geldt dat het gebruik van deze methode geen andere uitkomst oplevert dan de blokmethode. Daarom dient als volgt te worden gehandeld.

   Laat vanaf het achterste punt van het tussenschot een loodlijn neer op de bodem van de laadruimte. Meet de lengte van de laadruimte vanaf het punt waar de loodlijn de bodem raakt. Bij het meten moet, evenals bij de blokmethode, gemeten worden parallel aan de lengte-as van het voertuig.

  Voor de duidelijkheid wijs ik erop dat bovengenoemde meetmethoden ook gelden bij het bepalen of de laadbak van een bestelauto met dubbele cabine voor tenminste 40 percent van de lengte voor het hart van de achterste as is geplaatst.

  Als een zogenoemde rolbar is aangebracht om extra veiligheid te creëren voor de inzittenden (in de cabine) en de te vervoeren lading kan bij het bepalen van de lengte van de laadruimte de rolbar buiten beschouwing worden gelaten.

 • 2. Bij een geheel open bestelauto met enkele cabine, waarbij zowel de cabine als de laadbak niet zijn overdekt, kan worden volstaan met een tussenschot van minimaal 30 cm. Om constructietechnische redenen is een volledig tussenschot tussen cabine en laadruimte niet te realiseren. Als de laadbak een lengte heeft van tenminste 200 cm is geen tussenschot vereist.

 • 3. Bij het ombouwen van een bestelauto met dubbele cabine tot een bestelauto met enkele cabine moet een vaste wand worden geplaatst tussen cabine en laadruimte op ten hoogste 115 cm gerekend vanaf de achterste stand van het stuurwiel. De extra zitplaatsen achter de bestuurders- en bijrijdersstoel moeten worden verwijderd. Door het aanbrengen van de vaste wand ontstaan er twee laadruimtes achter de bestuurderscabine. Een gesloten en een open. De extra laadruimte die ontstaat tussen de vaste scheidingswand op de hiervoor vermelde afstand en de achterzijde van de cabine is een gesloten laadruimte. Achter deze gesloten laadruimte bevindt zich de open laadbak. De open laadbak moet voldoen aan de lengte-eis van 125 cm. Als de open laadbak, die eveneens de grootste laadruimte is, voldoet aan de lengte-eis van 125 cm is de extra gecreëerde gesloten laadruimte niet relevant voor de inrichtingseisen. Wel geldt de voorwaarde dat er in de extra gecreëerde laadruimte geen linkerzijruit aanwezig is. Deze zijruit zal in voorkomende gevallen moeten worden verwijderd.

Terug naar begin van de pagina