Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 2002

[Regeling vervallen per 01-09-2003.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 31-08-2003

Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 7.2.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Gezien het voorstel van de Landelijke Organisatie Beroepsopleidingen Agrarische Sectoren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2003]

Vastgesteld worden de in de bijlage bij deze regeling behorende bijlage opgenomen:

  • a. indeling in verplichte deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving;

  • b. deelkwalificaties van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving die aan externe legitimering zijn onderworpen;

  • c. leerweg dan wel leerwegen waarin een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving kan worden verzorgd, en

  • d. eindtermen van een beroepsopleiding op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2003]

De bijlage bij deze regeling ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2003]

De Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 augustus 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina