Vaststelling subsidieplafond en thema's 2002 Regeling draagvlak natuur

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 28-07-2002 t/m 23-01-2004

Vaststelling subsidieplafond en thema's 2002 Regeling draagvlak natuur

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 4 en 17 van de Regeling draagvlak natuur;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 2 Het bedrag, genoemd in het eerste lid, wordt als volgt verdeeld over de in artikel 16 van de Regeling draagvlak natuur genoemde doelstellingen:

  • a. voor de doelstelling, genoemd in onderdeel a: € 1.557.000,-;

  • b. voor de doelstelling, genoemd in onderdeel b: € 692.000,-;

  • c. voor de doelstelling, genoemd in onderdeel c: € 692.000,-;

  • d. voor de doelstelling, genoemd in onderdeel d: € 519.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de projecten, genoemd in artikel 1, worden voor de aanvraagperiode voor het jaar 2002 de volgende thema's, als bedoeld in artikel 17 van de Regeling draagvlak natuur, vastgesteld:

 • a. groots natuurlijk;

 • b. landelijk natuurlijk;

 • c. nat natuurlijk;

 • d. stedelijk natuurlijk;

 • e. kennis natuurlijk.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Regeling draagvlak natuur is het subsidieplafond voor het jaar 2002 voor aanvragen van programma's op grond van die regeling € 680.000,-.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 juli 2002

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina