Regeling vaststelling afromingspercentages visserijdocumenten derde kwartaal 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 30-07-2002 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling afromingspercentages visserijdocumenten derde kwartaal 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 5b, eerste en derde lid, van de Regeling visserijlicentie;

Gelet op artikel 11, vierde en zesde lid, van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het percentage, bedoeld in artikel 5b, eerste lid, van de Regeling visserijlicentie bedraagt:

  • a. voor segment 4J1 voor de vermindering van het motorvermogen 13,89% en voor de vermindering van de tonnage 0%;

  • b. voor segment 4J3 voor de vermindering van het motorvermogen 0% en voor de vermindering van de tonnage 1,07%;

  • c. voor segment 4J4 voor de vermindering van het motorvermogen 0% en voor de vermindering van de tonnage 0%;

  • d. voor segment 4J5 voor de vermindering van het motorvermogen 0 % en voor de vermindering van de tonnage 0 %.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De Regeling vaststelling afromingspercentages tweede kwartaal 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling afromingspercentages visserijdocumenten derde kwartaal 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juli 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina