Regeling geldsom visakten 2003

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 23-01-2004

Regeling geldsom visakten 2003

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 2003: € 47,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad € 45,37 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad € 2,13.

  • 2 De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 2003: € 9,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad € 7,47 en een bijdrage verband houdende met de kosten van uitgifte van de akten ad € 2,03.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 juli 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina