Subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 27-07-2002 t/m 23-01-2004

Subsidieplafond 2002 Besluit ontwikkeling van landschappen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderregeling subsidiëring natuurprojecten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond voor subsidies op grond van het Besluit ontwikkeling van landschappen bedraagt voor de aanvraagperiode, als bedoeld in artikel 11, voor het jaar 2002 € 815.000,-.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina