Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 21-08-2002 t/m 31-12-2013

Besluit van 22 juli 2002, houdende bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen, MKZ-geruimden en MKZ-getroffenen in de veehouderij (Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 mei 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, Nr. B&GA/GAB/02/32901;

Gelet op artikel 5a van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2002, nr. W12.02.0195/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juli 2002, Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid, Nr. B&GA/GAB/02/50034;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2014]

Vrijgesteld van de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, tweede en derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, is:

  • a. met ingang van 1 januari 2003 de gewezen zelfstandige die tot en met uiterlijk 31 december 2002 een bijdrage als bedoeld in artikel 6 van de Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij ontvangt;

  • b. met ingang van 1 januari 2004 de gewezen zelfstandige die tot en met uiterlijk 31 december 2003 een bijdrage als bedoeld in artikel 6 van de Regeling inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen in de veehouderij ontvangt.

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 18 april 2002 (Stb. 235) in werking treedt en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit gewezen zelfstandigen in de veehouderij.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 juli 2002

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Uitgegeven twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina