Subsidieregeling outplacement oalt-leraren 2002-2004

[Regeling vervallen per 20-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2004.]
Geldend van 07-09-2002 t/m 31-12-2003

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 4

Informatie geldend op 07-09-2002

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina