Meldingsregeling Wbp

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geldend van 01-08-2002 t/m 24-05-2018

Regeling modelformulier en informatiedrager voor de melding van verwerking van persoonsgegevens bij het College bescherming persoonsgegevens

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 3, onder a, b en c, van het Meldingsbesluit Wbp (Stb. 2001, 244);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 25-05-2018]

  • 2 Een op de diskette te plaatsen bericht met één of meer meldingen en het begeleidende authenticatieformulier worden aangemaakt conform de instructies van het WBP-Meldingsprogramma (versie 2.0, juli 2002, of versie 1.0, augustus 2001), dat door het College bescherming persoonsgegevens voor dit doel via de website of op diskette ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 25-05-2018]

  • 1 De elektronische wijze van melden, bedoeld in artikel 3, onder c, van het Meldingsbesluit Wbp, bestaat uit een e-mail bericht en een per post te verzenden authenticatieformulier dat door of namens de verantwoordelijke is ingevuld en ondertekend.

  • 2 Een via e-mail te verzenden bericht met één of meer meldingen en het bijbehorende authenticatieformulier worden aangemaakt conform de instructies van het WBP-Meldingsprogramma (versie 2.0, juli 2002), dat door het College bescherming persoonsgegevens voor dit doel via de website of op diskette ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 25-05-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2002 onder gelijktijdige intrekking van de Meldingsregeling Wbp van 27 augustus 2001.

Deze regeling zal met bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, juli 2002

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Meldingsregeling Wbp

[Vervallen per 25-05-2018]

Bijlage 22674.png
Bijlage 22675.png
Bijlage 22676.png
Bijlage 22677.png
Bijlage 22678.png
Bijlage 22679.png
Bijlage 22680.png
Bijlage 22681.png
Bijlage 22682.png
Bijlage 22683.png
Bijlage 22684.png
Bijlage 22685.png
Bijlage 22686.png
Bijlage 22687.png
Bijlage 22688.png
Bijlage 22689.png
Bijlage 22690.png
Bijlage 22691.png
Bijlage 22692.png
Bijlage 22693.png
Terug naar begin van de pagina