Omzetbelasting, toepassing verlaagde tarief op musiceren bij een CD-opname

[Regeling vervallen per 11-10-2007 met terugwerkende kracht tot en met 27-09-2007.]
Geldend van 12-07-2002 t/m 26-09-2007

Omzetbelasting, toepassing verlaagde tarief op musiceren bij een CD-opname

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Vraag

[Vervallen per 11-10-2007]

Een musicus verricht in zijn hoedanigheid uiteenlopende werkzaamheden. Eén daarvan is het musiceren als (ingehuurde) studiomuzikant ten behoeve van de CD-opname van een andere artiest. Er is geen sprake van een ondergeschiktheidverhouding ten aanzien van zijn opdrachtgever.

Is het musiceren door een musicus ten behoeve van een CD-opname van een andere artiest te rangschikken onder post b 17 van tabel I, behorende bij de wet op de omzetbelasting 1968 (hierna Tabel I)?

Antwoord

[Vervallen per 11-10-2007]

Op het musiceren door een uitvoerend kunstenaar ten behoeve van een CD-opname van een andere artiest is op grond van post b17, van Tabel I, het verlaagde tarief van toepassing. Er wordt in het onderhavige geval in een studio een artistieke prestatie verricht door de musicus. De vastlegging hiervan op CD kan later worden beluisterd. Het verlaagde tarief geldt alleen voor optredens. In het Besluit van 28 februari 2002, nr. CPP2002/602M (Infobulletin 2002/214), is aangegeven dat voor de toepassing van post b 17 onder optredens wordt verstaan: optredens die middellijk of onmiddellijk door het publiek kunnen worden aangehoord of aanschouwd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het optreden van musici voor televisie of radio (al dan niet ‘live’ uitgezonden), het optreden van een acteur in een (reclame)film en het uitvoeren van muziek ten behoeve van het vervaardigen van films onder de post kunnen worden gerangschikt. Het musiceren van de musicus ten behoeve van de CD-opname is, gelet op de hiervoor aangehaalde voorbeelden, aan te merken als een optreden.

Terug naar begin van de pagina