Besluit vaststelling retributiebedrag inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 28-04-2007

Besluit vaststelling retributiebedrag inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002

Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,

gelet op artikel 3 van de Retributieverordening inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002,

op 10 juli 2002 vastgesteld het navolgende

BESLUIT

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit vaststelling retributiebedrag inzake ontheffingen van de vaccinatieplicht tegen de Ziekte van Aujeszky 2002".

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na die van zijn publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2002.

Voor het bestuur

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina