Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2002-2003

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geldend van 03-08-2002 t/m 31-07-2003

Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2002-2003

Artikel 1. Vaststelling percentages vergoeding kosten voor ver-vanging

[Vervallen per 01-08-2003]

Voor het schooljaar 2002/2003 is het percentage voor ver-vanging bedoeld in:

Artikel 2. Vaststelling percentages vergoeding kosten van werk-loosheids- en suppletie-uitkeringen

[Vervallen per 01-08-2003]

Voor het schooljaar 2002/2003 is het percentage voor werkloosheids - en suppletie-uitkeringen bedoeld in:

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg Gele Katern en geldt tot en met 31 juli 2003.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2002-2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina