Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken

[Regeling vervallen per 30-07-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2011.]
Geldend van 27-02-2010 t/m 31-03-2011

Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-07-2011]

Het Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst is belast met de volgende taken:

 • 1. Het geven van voorlichting over het algemeen regeringsbeleid, over het publieke optreden van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en over het Ministerie van Algemene Zaken, met inbegrip van:

  • a. woordvoering kabinetsbeleid en Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

  • b. publicitaire voorbereiding en begeleiding van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken bij inkomende en uitgaande bezoeken, werkbezoeken en publieke optredens;

  • c. advisering ten behoeve van het publieke optreden van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

  • d. verzorging interne informatievoorziening ten behoeve van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en ambtelijke departementsleiding;

  • e. woordvoering (in)formateur tijdens kabinetsformatie;

  • f. afstemming en coördinatie van actuele perscontacten;

  • g. verzorging interne communicatie binnen het Ministerie van Algemene Zaken.

 • 2. Het geven van voorlichting over het Koninklijk Huis zoals geregeld in het Koninklijk Besluit van 13 december 1965 (Stb. 1965, 554) en het ministerieel besluit van 21 december 1965, met inbegrip van:

  • a. advisering van leden van het Koninklijk Huis inzake publiciteitsaangelegenheden door de Directeur-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst;

  • b. voorbereiding en uitvoering van de berichtgeving betreffende het Koninklijk Huis;

  • c. publicitaire ondersteuning en begeleiding van de leden van het Koninklijk Huis.

 • 3. Het coördineren, adviseren en faciliteren inzake interdepartementaal overheidsvoorlichtings- en communicatiebeleid, met inbegrip van:

  • a. voorzitterschap en secretariaat van de Voorlichtingsraad;

  • b. levering van beleidsmatige bijdragen aan de ontwikkeling van het strategisch overheidsvoorlichtings- en communicatiebeleid;

  • c. fungeren als budgethouder en gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van het interdepartementale communicatiebeleid en voor het beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur en faciliteiten;

  • d. ondersteuning ten behoeve van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken bij algemene vraagstukken over de overheidscommunicatie.

Artikel 2

[Vervallen per 30-07-2011]

Artikel 6 van het Besluit van 20 september 2000, nr. 00F391710, houdende een nadere vaststelling van de organisatie en taakverdeling van het Ministerie van Algemene Zaken, vervalt.

Artikel 5

[Vervallen per 30-07-2011]

Dit besluit kan worden aangehaald als `Besluit taak DG RVD Ministerie van Algemene Zaken'.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

W. Kok

Terug naar begin van de pagina