Wijziging subsidieplafond BTS 2002-I en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2002-III

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 05-07-2002 t/m 31-12-2003

Wijziging subsidieplafond BTS 2002-I en vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2002-III

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2001, nr. WJZ 01062239, houdende vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafonds BTS 2002-I]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Als periode na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten die in die periode zijn ontvangen, worden behandeld, wordt vastgesteld 9 juli 2002 tot en met 11 november 2002.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

De subsidieplafonds voor het in 2002 verlenen van subsidies op aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten, ontvangen in de in artikel II genoemde periode, worden vastgesteld op:

  • a. € 3 200 000 voor internationale technologische samenwerkingsprojecten;

  • b. € 1 400 000 voor opkomende markten samenwerkingsprojecten;

  • c. € 1 000 000 voor maritieme samenwerkingsprojecten;

  • d. € 4 500 000 voor ICT-doorbraakprojecten;

  • e. € 13 500 000 voor generieke technologische samenwerkingsprojecten.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina