Plantenboek toegestaan als hulpmiddel bij de centrale examens landbouw

Geldend van 31-07-2002 t/m heden

Plantenboek toegestaan als hulpmiddel bij de centrale examens landbouw

In 2003 worden op alle scholen voor vmbo centrale examens afgenomen volgens de nieuwe examenprogramma’s1 . De leerstof die getoetst kan worden op het centraal examen2 omvat ongeveer 1/3 deel van het examenprogramma.

De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven is voornemens om bij de centrale examens voor de vakrichtingen bloembinden en -schikken, groene ruimte en plantenteelt een hulpmiddel toe te staan dat wordt aangeduid als plantenboek.

Het plantenboek kan behalve bij de examens ook dienen als onderwijsleermiddel bij de lessen.

Instituten, zoals educatieve uitgeverijen, kunnen een plantenboek ontwikkelen, dat door de vmbo-groen scholen gebruikt wordt tijdens de lessen. Het is dan wenselijk dat de leerlingen hetzelfde plantenboek ook mogen raadplegen bij het centrale examen.

Omschreven is aan welke criteria een document dient te voldoen, wil het door de CEVO worden erkend als toegestaan plantenboek bij de centrale examens. Deze voorwaarden kunnen worden opgevraagd bij de secretaris van de CEVO.

Een instituut dat een plantenboek ontwikkeld heeft dat naar zijn mening aan de gestelde criteria voldoet, kan de CEVO verzoeken om goedkeuring als toegestaan hulpmiddel bij de centrale examens plantenteelt, groene ruimte en bloembinden en -schikken.

Een verzoek van die strekking kan gericht worden aan:

 • CEVO

  t.a.v. de heer J. Kastelein, secretaris

  Postbus 8128

  3503 RC Utrecht

Deze mededeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst.

Ook via ’Het Examenblad’ (http://examenblad.kennis-net.nl voorheen www.eindexamen.nl), de website met alle regelingen op examengebied, kan de mededeling worden ingezien.

De

voorzitter van de CEVO

,

drs. J. Bouwsma

 1. Regeling Examenprogramma’s landbouw en landbouw-breed vmbo (Nederlandse Staatscourant nr. 163, 24 augustus 2000).

  ^ [1]
 2. De leerstof die in het examenjaar 2003 centraal geëxamineerd kan worden is bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 20a van 13 september 2000

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina