Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2023. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 16-12-2020
samen met
25-08-2023
Stb. 2021, 26
samen met
Stb. 2023, 293
35337
samen met
36002
Alg. 1
Wijziging 10-06-2020
samen met
13-11-2019
samen met
25-08-2023
samen met
10-06-2020
Stb. 2020, 181
samen met
Stb. 2019, 433
samen met
Stb. 2023, 293
samen met
Stb. 2020, 180
34768
samen met
34997
samen met
36002
samen met
34767
Alg. 2
Wijziging 28-03-2013
samen met
19-11-2014
Stb. 2013, 125
samen met
Stb. 2014, 458
32676
samen met
33951
Alg. 3
Aanhangig 35715
Aanhangig 34961
Aanhangig 32211
01-01-2024 Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 05-04-2023 Stb. 2023, 113
Wijziging 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 4
01-10-2022 Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 19-09-2022 Stb. 2022, 367
01-04-2021 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 127 33996 29-01-2021 Stb. 2021, 45 Alg. 5
01-08-2020 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 278 35152 15-07-2020 Stb. 2020, 279
01-07-2020 Wijziging 13-11-2019 Stb. 2019, 433 34997 17-06-2020 Stb. 2020, 216
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
01-07-2015 Wijziging 20-03-2015 Stb. 2015, 145 32769 16-06-2015 Stb. 2015, 232
01-01-2015 Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 19-11-2014 Stb. 2014, 458 33951 01-09-2014 Stb. 2014, 323 Inwtr. 6
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 7
01-01-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 576 33322 18-12-2013 Stb. 2013, 576
01-07-2013 Wijziging 28-03-2013
samen met
22-02-2012
Stb. 2013, 125
samen met
Stb. 2012, 114
32676
samen met
32844
07-06-2013 Stb. 2013, 205
29-06-2013 Wijziging 13-12-2012 Stb. 2013, 233 33184 13-12-2012 Stb. 2013, 233
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 316 32822 12-07-2012 Stb. 2012, 317
23-03-2012 Wijziging 22-02-2012 Stb. 2012, 114 32844 22-02-2012 Stb. 2012, 114
01-10-2011 Wijziging 26-05-2011 Stb. 2011, 289 32424 30-08-2011 Stb. 2011, 421
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-05-2009 Wijziging 30-10-2008 Stb. 2008, 492 30896 06-04-2009 Stb. 2009, 193
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
01-07-2008 Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 158 30537 05-06-2008 Stb. 2008, 213
01-01-2005 Wijziging 09-09-2004 Stb. 2004, 493 29008 09-09-2004 Stb. 2004, 493
15-09-2004 Wijziging 10-06-2004 Stb. 2004, 320 29243 31-08-2004 Stb. 2004, 452
01-06-2003 Wijziging 13-07-2002 Stb. 2002, 520 27874 19-05-2003 Stb. 2003, 216 Alg. 8, Inwtr. 9
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216
18-10-2002 t/m 01-09-2002 Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 29-08-2002 Stb. 2002, 502

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.
  Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2023/293.1)
 2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2023/293.2)
 3. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2014/458.3)
 4. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.4)
 5. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.5)
 6. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Huisvestingswet 2014 in werking treedt.6)
 7. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.7)
 8. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 1 van de Wet in werking treedt.
  De inwerkingtreding per 17 maart 2003 bij Staatsblad 2003/96 kan derhalve niet worden doorgevoerd.8)
 9. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel 1 van de Wet Bibob in werking treedt.9)
Naar boven