Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-08-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Alcoholwet
  Artikelen: 27, 30a, 31
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 3:1
 3. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikel: 1.1
 5. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 8. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 11, 23
 9. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
  Artikel: 5
 10. Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 15
 11. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 5.13b
 12. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 13. Besluit strategische goederen
  Artikel: 28
 14. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 15. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 15, 16a, 18, 25, 26, 43, 44
 16. Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob
  Artikel: 1
 17. Meststoffenwet
  Artikel: 15
 18. Opiumwet
  Artikelen: 8c, 8e
 19. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit
  Artikel: 4.1
 20. Telecommunicatiewet
  Artikel: 4.3
 21. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  Artikel: 38a
 22. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 2.20
 23. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 1
 24. Wet experiment gesloten coffeeshopketen
  Artikel: 5
 25. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 17, 70
 26. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.2.2.3, 11a.2
 27. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 5, 30e, 30f, 30k, 30l, 31i
 28. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 4a, 76a, 99
 29. Wet strategische diensten
  Artikel: 14
 30. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikel: 5
 31. Wet wegvervoer goederen
  Artikelen: 3.2, 3.4, 7.2
 32. Woningwet
  Artikelen: 27, 44a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-10-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  18-10-2002 t/m 01-09-2002 Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 29-08-2002 Stb. 2002, 502
  Naar boven