Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geraadpleegd op 20-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m 31-08-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Alcoholwet
  Artikelen: 27, 30a, 31
 2. Algemene douanewet
  Artikel: 3:1
 3. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 1.2, 3.1, 4.1
 4. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 2, 15, 16
 5. Beleidsregels Toepassing Wet Bibob door De Nederlandsche Bank
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels Wet Bibob Wtza
  Tekst: tekst
 7. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikelen: 1, 4
 8. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 11, 23
 9. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
  Artikelen: 5, 7
 10. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 5.13b
 11. Besluit strategische goederen
  Artikel: 28
 12. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 13. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 15, 16a, 18, 25, 26, 43, 44
 14. Meststoffenwet
  Artikel: 15
 15. Opiumwet
  Artikelen: 8c, 8e
 16. Regeling vaststelling regels betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp verwarmingstoestellen
  Artikelen: 5, 7
 17. Telecommunicatiewet
  Artikel: 4.3
 18. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  Artikel: 38a
 19. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 2.20
 20. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikelen: 1, 3a, 4, 6, 7, 7a, 9, 28, 33
 21. Wet experiment gesloten coffeeshopketen
  Artikel: 5
 22. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.2.2.3, 11a.2
 23. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 5, 30e, 30f, 30k, 30l, 31i
 24. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 4a, 76a, 99
 25. Wet strategische diensten
  Artikel: 14
 26. Wet toetreding zorgaanbieders
  Artikelen: 5, 7
 27. Wet wegvervoer goederen
  Artikelen: 2.1, 3.2, 3.4, 7.2
 28. Woningwet
  Artikelen: 27, 44a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2022 Wijziging 06-07-2022 Stb. 2022, 304 35764 19-09-2022 Stb. 2022, 367
01-08-2020 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 278 35152 15-07-2020 Stb. 2020, 279
01-07-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 125 32676 07-06-2013 Stb. 2013, 205
15-09-2004 Wijziging 10-06-2004 Stb. 2004, 320 29243 31-08-2004 Stb. 2004, 452
01-06-2003 Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216
Naar boven