Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Bibob
Wet Bibob
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0013798
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Bestuursrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit veiligheidsregio’s
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Besluit Bibob
 4. Besluit langdurige zorg
 5. Besluit natuurbescherming
 6. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 7. Invoeringsbesluit herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen
 8. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 9. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 1.4
 2. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 1
 3. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 1.1, 6.2
 4. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels opiumwetontheffingen
  Tekst: tekst
 7. Besluit Bibob
  Artikel: 1
 8. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 9. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 7.1
 10. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:3
 11. Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen
  Tekst: tekst
 12. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 13. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 14. Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob
  Artikel: 1
 15. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXIX
 16. Regeling Bibob-formulieren
  Artikel: 1
  Bijlagen: 1, 2, 3, 4, 5, 6
 17. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XIVa
 18. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XI
 19. Wijzigingswet Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
  Artikel: VII
Terug naar begin van de pagina