Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2021.
Geldend van 01-04-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 5

Informatie geldend op 01-04-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
    Artikel: 43

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-2003 Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 19-05-2003 Stb. 2003, 216
Naar boven