Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2021.
Geldend van 01-04-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  2. Besluit Bibob

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit Bibob
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Wijziging 28-03-2013 Stb. 2013, 125 32676 07-06-2013 Stb. 2013, 205
18-10-2002 t/m 01-09-2002 Nieuwe-regeling 20-06-2002 Stb. 2002, 347 26883 29-08-2002 Stb. 2002, 502
Naar boven