Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-04-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douanewet
  Artikel: 3:1
 2. Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 1, 4, 5
 3. Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de Wet Bibob
  Artikelen: 1.1, 4.1, 4.2
 4. Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
  Artikelen: 1, 16, 17
 5. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 1
 6. Besluit bodemkwaliteit
  Artikelen: 11, 23
 7. Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen
  Artikel: 5
 8. Besluit controle op rechtspersonen
  Artikel: 6
 9. Besluit omgevingsrecht
  Artikel: 5.13b
 10. Besluit strategische goederen
  Artikel: 28
 11. Drank- en Horecawet
  Artikelen: 27, 30a, 31
 12. Handelsregisterwet 2007
  Artikel: 28
 13. Huisvestingswet 2014
  Artikelen: 15, 16a, 18, 25, 26
 14. Instellingsbesluit kwaliteitscommissie Bibob
  Artikel: 1
 15. Meststoffenwet
  Artikel: 15
 16. Opiumwet
  Artikelen: 8c, 8e
 17. Regeling gegevensverstrekking ACM 2019
  Artikel: 1
 18. Telecommunicatiewet
  Artikel: 4.3
 19. Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
  Artikel: 38a
 20. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  Artikel: 2.20
 21. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikelen: 1, 5, 5a, 7a, 13, 20, 27
 22. Wet experiment gesloten coffeeshopketen
  Artikel: 5
 23. Wet milieubeheer
  Artikelen: 9.2.2.3, 11a.2
 24. Wet op de kansspelen
  Artikelen: 5, 30e, 30f, 30k, 30l, 31i
 25. Wet personenvervoer 2000
  Artikelen: 76a, 99
 26. Wet strategische diensten
  Artikel: 14
 27. Wet wegvervoer goederen
  Artikelen: 3.2, 3.4, 7.2
 28. Woningwet
  Artikelen: 27, 44a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina