Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-04-2021.
Geldend van 01-04-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 2a

Informatie geldend op 01-04-2021

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-04-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2020 Nieuw 01-07-2020 Stb. 2020, 278 35152 15-07-2020 Stb. 2020, 279
Naar boven