Circulaire inzake wijziging Regeling periodieke audit GBA

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 30-06-2007

Circulaire inzake wijziging Regeling periodieke audit GBA

1. Inleiding

[Vervallen per 01-07-2007]

Vanaf 1 juli 2002 gaat de nieuwe driejaarlijkse GBA audit cyclus van start.

Dit tijdstip is een natuurlijk moment om wijzigingen door te voeren in de procedure voor de GBA audit teneinde deze optimaliseren. Deze wijzigingen vloeien onder meer voort uit de evaluatie van de praktijkervaring. Gemeenten, auditinstellingen en de NVVB zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van onderstaande wijzigingen.

Deze circulaire vraagt uw aandacht voor de wijzigingen van de Regeling periodieke audit GBA. Daarnaast is een nieuwe verdelingslijst bijgevoegd, wordt aandacht besteed aan de nieuwe auditnormen en een procedure rond interpretatie van wet- en regelgeving.

2. Wijziging van de Regeling periodieke audit GBA

[Vervallen per 01-07-2007]

Hieronder wordt een toelichting gegeven op een aantal wijzigingen van de Regeling periodieke audit GBA.

  • Bij het inhoudelijke deel van de audit, dient de auditee, nadat zij de A-nummers van de niet-selecte getrokken persoonslijsten van de auditor hebben ontvangen, de betreffende persoonslijsten binnen een werkweek aan de auditor beschikbaar te stellen.

  • Bij de niet-selecte steekproef zal de controle niet meer plaatsvinden aan de hand van de brondocumenten uit het paspoortdossier.

  • De auditinstelling heeft op grond van de nieuwe Regeling de plicht om aan de auditee aanbevelingen te doen en maatregelen voor te stellen om de geconstateerde afwijkingen en tekortkomingen te verbeteren. Mede in verband hiermee wordt de auditvergoeding met € 1100,- verhoogd.

  • De auditee heeft de verplichting om desgevraagd aan de auditinstelling een afschrift van de managementsamenvatting van de voorgaande audit(s) ter beschikking te stellen. Teneinde aan deze verplichting te kunnen voldoen, is in de nieuwe Regeling opgenomen dat de auditee de management-samenvatting zeven jaar dient te bewaren.

  • In de nieuwe Regeling zijn termijnen opgenomen ten aanzien van het moment dat de auditrapportage opgeleverd dient te worden. De wijziging houdt in dat een concept van de auditrapportage uiterlijk twee maanden nadat met de uitvoering van de audit is begonnen, aan de auditee moet worden voorgelegd. De auditrapportage dient vervolgens uiterlijk binnen twee maanden nadat het concept aan de gemeente is voorgelegd, definitief te worden vastgesteld door de auditinstelling. Nadat deze is vastgesteld gaat de termijn van een jaar lopen waarbinnen een eventuele heraudit dient plaats te vinden.

Ten aanzien van enkele artikelen zijn redactionele wijzigingen aangebracht teneinde de formulering te verduidelijken.

3. Aanscherping auditnorm

[Vervallen per 01-07-2007]

Op een tweetal punten is de huidige Regeling aangescherpt daar waar het normen van de GBA audit aangaat. Het betreft de vragenlijst voor het procesmatige deel van de audit. Op de eerste plaats heeft het onderdeel beveiliging op sommige punten een verplichtend karakter gekregen. Onder de oude Regeling kon dit onderdeel niet tot een heraudit leiden. Daarnaast worden voor het onderdeel beveiliging alsmede de onderdelen back-up, herstel en uitwijk het bestaan en de werking van bepaalde procedures en maatregelen getoetst.

4. Verdelingslijst gemeenten

[Vervallen per 01-07-2007]

De huidige verdeling van gemeenten omvat zes tijdvakken van elk zes maanden. Elke gemeente laat de GBA-audit uitvoeren binnen het vastgestelde tijdvak. De vrijheid die gemeenten op dit moment hebben resulteert erin dat in de praktijk een groot aantal gemeenten de GBA-audit aan het eind van het aangewezen tijdvak, namelijk in de maanden mei/juni en november/december laat afnemen. Hierdoor ontstaan een toenemend aantal plannings- en uitvoeringsproblemen bij de audit-instellingen en het agentschap BPR. Besloten is om het besluit van 15 februari 2001 met kenmerk BPR2001/N55876, gepubliceerd in de Staatscourant 2001, nr. 45, in te trekken en een nieuwe verdelingslijst vast te stellen. Deze verdelingslijst zal tegelijk met de wijziging van de Regeling periodieke audit GBA per 1 juli a.s. in werking treden.

In de nieuwe systematiek worden gemeenten per kwartaal ingedeeld. Om een goede overgang mogelijk te maken vindt indeling van gemeenten op basis van de nieuwe verdelingslijst pas plaats met ingang van het vierde kwartaal van 2002. De nieuwe verdelingslijst is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.

5. Procedure 'Onduidelijkheid over wet- en regelgeving'

[Vervallen per 01-07-2007]

De GBA-audit is vaak de aanleiding voor interpretatiegeschillen over wet- en regelgeving tusen de auditinstelling en de auditee. Voor uitleg over wet- en regelgeving kunnen beide partijen bij BPR terecht. BPR laat zich in dit soort gevallen - wanneer zij het noodzakelijk acht - bijstaan door materiedeskundigen.

Wanneer gemeenten en auditinstellingen een geschil hebben over de audit, dan kan dit geschil slechts betrekking hebben op een vermeende onjuiste uitvoering van de audit. Auditinstellingen hebben voor een dergelijk geschil een klachtenregeling. Indien er een geschil blijft bestaan over de uitvoering van de audit, dan kan dit geschil worden voorgelegd aan het agentschap BPR. Zij zal hierin dan een soort van 'scheidsrechtersrol' op zich nemen.

6. Overige aandachtspunten

[Vervallen per 01-07-2007]

Het wijzigingsbesluit wordt als bijlage gevoegd bij deze circulaire. Deze tekst alsmede de integrale tekst van de Regeling periodieke audit GBA kunt u ook vinden op de website van het agentschap BPR (www.bprbzk.nl).

Indien u nog vragen heeft over de inhoud van deze circulaire kunt u contact opnemen met de Infodesk van het agentschap BPR: telefoonnummer 070 - 36 22 435.

De

Minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid

R.H.L.M. van Boxtel

Bijlage bij circulaire met kenmerk BPR2002/U75637

[Vervallen per 01-07-2007]

Verdeling van gemeenten ten behoeve van de GBA-audit

Gemeente

Nieuwe planning

‘s-Gravendeel

derde kwartaal 2005

‘s-Gravenhage

eerste kwartaal 2005

‘s-Gravenzande

derde kwartaal 2004

‘s-Hertogenbosch

derde kwartaal 2003

Aa en Hunze

vierde kwartaal 2003

Aalburg

derde kwartaal 2004

Aalsmeer

vierde kwartaal 2004

Aalten

tweede kwartaal 2005

Abcoude

derde kwartaal 2003

Achtkarspelen

tweede kwartaal 2003

Alblasserdam

tweede kwartaal 2005

Albrandswaard

eerste kwartaal 2004

Alkemade

vierde kwartaal 2003

Alkmaar

vierde kwartaal 2004

Almelo

tweede kwartaal 2003

Almere

vierde kwartaal 2004

Alphen aan den Rijn

tweede kwartaal 2005

Alphen-Chaam

vierde kwartaal 2003

Ambt Montfort

tweede kwartaal 2003

Ameland

tweede kwartaal 2003

Amerongen

vierde kwartaal 2003

Amersfoort

vierde kwartaal 2002

Amstelveen

vierde kwartaal 2003

Amsterdam

eerste kwartaal 2004

Andijk

vierde kwartaal 2004

Angerlo

eerste kwartaal 2005

Anna Paulowna

eerste kwartaal 2004

Apeldoorn

vierde kwartaal 2002

Appingedam

eerste kwartaal 2004

Arcen en Velden

tweede kwartaal 2003

Arnhem

eerste kwartaal 2004

Assen

vierde kwartaal 2002

Asten

vierde kwartaal 2003

Axel

tweede kwartaal 2004

Baarle-Nassau

vierde kwartaal 2004

Baarn

tweede kwartaal 2003

Barendrecht

tweede kwartaal 2005

Barneveld

vierde kwartaal 2003

Bathmen

vierde kwartaal 2003

Bedum

vierde kwartaal 2002

Beek

tweede kwartaal 2004

Beemster

eerste kwartaal 2004

Beesel

vierde kwartaal 2003

Bellingwedde

tweede kwartaal 2004

Bemmel

tweede kwartaal 2005

Bennebroek

derde kwartaal 2003

Bergambacht

vierde kwartaal 2003

Bergeijk

vierde kwartaal 2002

Bergen (L)

tweede kwartaal 2005

Bergen (NH)

vierde kwartaal 2002

Bergen op Zoom

derde kwartaal 2004

Bergh

tweede kwartaal 2004

Bergschenhoek

derde kwartaal 2003

Berkel en Rodenrijs

tweede kwartaal 2005

Bernheze

vierde kwartaal 2003

Bernisse

tweede kwartaal 2005

Best

vierde kwartaal 2003

Beuningen

tweede kwartaal 2003

Beverwijk

derde kwartaal 2003

Binnenmaas

tweede kwartaal 2005

Bladel

vierde kwartaal 2004

Blaricum

tweede kwartaal 2005

Bleiswijk

vierde kwartaal 2003

Bloemendaal

tweede kwartaal 2004

Boarnsterhim

tweede kwartaal 2004

Bodegraven

tweede kwartaal 2005

Boekel

tweede kwartaal 2005

Bolsward

vierde kwartaal 2003

Borculo

vierde kwartaal 2003

Borger-Odoorn

tweede kwartaal 2004

Borne

tweede kwartaal 2004

Borsele

vierde kwartaal 2004

Boskoop

vierde kwartaal 2004

Boxmeer

eerste kwartaal 2003

Boxtel

tweede kwartaal 2005

Breda

tweede kwartaal 2003

Breukelen

eerste kwartaal 2004

Brielle

tweede kwartaal 2005

Brummen

derde kwartaal 2003

Brunssum

tweede kwartaal 2003

Bunnik

tweede kwartaal 2004

Bunschoten

vierde kwartaal 2004

Buren

vierde kwartaal 2003

Bussum

vierde kwartaal 2002

Capelle aan den IJssel

tweede kwartaal 2004

Castricum

vierde kwartaal 2003

Coevorden

tweede kwartaal 2005

Cranendonck

vierde kwartaal 2002

Cromstrijen

vierde kwartaal 2002

Cuijk

tweede kwartaal 2004

Culemborg

eerste kwartaal 2004

Dalfsen

vierde kwartaal 2002

Dantumadeel

tweede kwartaal 2005

De Bilt

vierde kwartaal 2002

De Lier

tweede kwartaal 2005

De Marne

vierde kwartaal 2003

De Ronde Venen

vierde kwartaal 2002

De Wolden

vierde kwartaal 2003

Delft

tweede kwartaal 2004

Delfzijl

vierde kwartaal 2004

Den Helder

vierde kwartaal 2002

Denekamp

vierde kwartaal 2002

Deurne

vierde kwartaal 2002

Deventer

vierde kwartaal 2003

Didam

vierde kwartaal 2004

Diemen

eerste kwartaal 2003

Dinxperlo

vierde kwartaal 2002

Dirksland

eerste kwartaal 2003

Doesburg

vierde kwartaal 2002

Doetinchem

vierde kwartaal 2002

Dongen

vierde kwartaal 2002

Dongeradeel

vierde kwartaal 2003

Doorn

vierde kwartaal 2002

Dordrecht

tweede kwartaal 2005

Drechterland

vierde kwartaal 2002

Driebergen-Rijsenburg

eerste kwartaal 2003

Drimmelen

tweede kwartaal 2003

Dronten

vierde kwartaal 2003

Druten

vierde kwartaal 2003

Duiven

tweede kwartaal 2005

Echt

vierde kwartaal 2002

Edam-Volendam

vierde kwartaal 2002

Ede

eerste kwartaal 2004

Eemnes

vierde kwartaal 2003

Eemsmond

tweede kwartaal 2005

Eersel

derde kwartaal 2003

Eibergen

derde kwartaal 2004

Eijsden

vierde kwartaal 2004

Eindhoven

vierde kwartaal 2002

Elburg

vierde kwartaal 2003

Emmen

tweede kwartaal 2004

Enkhuizen

tweede kwartaal 2003

Enschede

tweede kwartaal 2005

Epe

tweede kwartaal 2005

Ermelo

tweede kwartaal 2003

Etten-Leur

vierde kwartaal 2003

Ferwerderadiel

eerste kwartaal 2004

Franekeradeel

vierde kwartaal 2003

Gaasterlân-Sleat

derde kwartaal 2003

Geertruidenberg

tweede kwartaal 2004

Geldermalsen

vierde kwartaal 2004

Geldrop

vierde kwartaal 2002

Gemert-Bakel

tweede kwartaal 2003

Gendringen

derde kwartaal 2003

Gennep

vierde kwartaal 2003

Giessenlanden

tweede kwartaal 2003

Gilze en Rijen

eerste kwartaal 2003

Goedereede

vierde kwartaal 2004

Goes

tweede kwartaal 2005

Goirle

tweede kwartaal 2004

Gorinchem

eerste kwartaal 2003

Gorssel

vierde kwartaal 2002

Gouda

vierde kwartaal 2004

Graafstroom

tweede kwartaal 2003

Graft-De Rijp

tweede kwartaal 2005

Grave

tweede kwartaal 2003

Groenlo

tweede kwartaal 2004

Groesbeek

tweede kwartaal 2005

Groningen

vierde kwartaal 2002

Grootegast

vierde kwartaal 2002

Gulpen-Wittem

tweede kwartaal 2003

Haaksbergen

tweede kwartaal 2003

Haaren

vierde kwartaal 2003

Haarlem

tweede kwartaal 2005

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

eerste kwartaal 2003

Haarlemmermeer

vierde kwartaal 2004

Haelen

vierde kwartaal 2004

Halderberge

vierde kwartaal 2004

Hardenberg

tweede kwartaal 2005

Harderwijk

derde kwartaal 2003

Hardinxveld-Giessendam

tweede kwartaal 2005

Haren

tweede kwartaal 2005

Harenkarspel

tweede kwartaal 2005

Harlingen

derde kwartaal 2003

Hattem

vierde kwartaal 2002

Heel

tweede kwartaal 2003

Heemskerk

tweede kwartaal 2005

Heemstede

tweede kwartaal 2004

Heerde

vierde kwartaal 2002

Heerenveen

vierde kwartaal 2002

Heerhugowaard

derde kwartaal 2004

Heerjansdam

tweede kwartaal 2005

Heerlen

tweede kwartaal 2004

Heeze-Leende

tweede kwartaal 2003

Heiloo

tweede kwartaal 2004

Helden

vierde kwartaal 2004

Hellendoorn

tweede kwartaal 2005

Hellevoetsluis

tweede kwartaal 2004

Helmond

eerste kwartaal 2004

Hendrik-Ido-Ambacht

vierde kwartaal 2004

Hengelo (Gld)

tweede kwartaal 2003

Hengelo (O)

vierde kwartaal 2004

Het Bildt

derde kwartaal 2003

Heumen

vierde kwartaal 2002

Heusden

tweede kwartaal 2005

Heythuysen

vierde kwartaal 2004

Hillegom

tweede kwartaal 2003

Hilvarenbeek

derde kwartaal 2003

Hilversum

vierde kwartaal 2004

Hof van Twente

tweede kwartaal 2005

Hontenisse

vierde kwartaal 2002

Hoogeveen

vierde kwartaal 2003

Hoogezand-Sappemeer

tweede kwartaal 2005

Hoorn

tweede kwartaal 2004

Horst aan de Maas

tweede kwartaal 2005

Houten

tweede kwartaal 2003

Huizen

derde kwartaal 2004

Hulst

tweede kwartaal 2005

Hummelo en Keppel

tweede kwartaal 2005

Hunsel

tweede kwartaal 2004

IJsselstein

vierde kwartaal 2004

Jacobswoude

vierde kwartaal 2004

Kampen

tweede kwartaal 2005

Kapelle

tweede kwartaal 2003

Katwijk

vierde kwartaal 2004

Kerkrade

vierde kwartaal 2004

Kessel

vierde kwartaal 2002

Kesteren

derde kwartaal 2004

Kollumerland en Nieuwkruisland

tweede kwartaal 2003

Korendijk

eerste kwartaal 2003

Krimpen aan den IJssel

vierde kwartaal 2004

Laarbeek

tweede kwartaal 2004

Landerd

tweede kwartaal 2003

Landgraaf

vierde kwartaal 2002

Landsmeer

tweede kwartaal 2004

Langedijk

tweede kwartaal 2004

Laren

tweede kwartaal 2004

Leek

tweede kwartaal 2004

Leerdam

derde kwartaal 2004

Leersum

eerste kwartaal 2003

Leeuwarden

eerste kwartaal 2003

Leeuwarderadeel

tweede kwartaal 2005

Leiden

tweede kwartaal 2004

Leiderdorp

tweede kwartaal 2005

Leidschendam-Voorburg

eerste kwartaal 2004

Lelystad

vierde kwartaal 2002

Lemsterland

vierde kwartaal 2004

Leusden

vierde kwartaal 2004

Lichtenvoorde

tweede kwartaal 2005

Liemeer

tweede kwartaal 2005

Liesveld

tweede kwartaal 2003

Lingewaal

vierde kwartaal 2004

Lisse

tweede kwartaal 2004

Lith

eerste kwartaal 2003

Littenseradiel

eerste kwartaal 2003

Lochem

eerste kwartaal 2003

Loenen

vierde kwartaal 2003

Loon op Zand

vierde kwartaal 2004

Lopik

vierde kwartaal 2003

Loppersum

tweede kwartaal 2005

Losser

vierde kwartaal 2002

Maarn

tweede kwartaal 2003

Maarssen

eerste kwartaal 2004

Maasbracht

derde kwartaal 2005

Maasbree

derde kwartaal 2005

Maasdonk

vierde kwartaal 2004

Maasdriel

eerste kwartaal 2004

Maasland

vierde kwartaal 2004

Maassluis

eerste kwartaal 2003

Maastricht

derde kwartaal 2003

Margraten

vierde kwartaal 2002

Marum

derde kwartaal 2005

Medemblik

tweede kwartaal 2003

Meerlo-Wanssum

eerste kwartaal 2003

Meerssen

eerste kwartaal 2004

Meijel

tweede kwartaal 2003

Menaldumadeel

vierde kwartaal 2003

Menterwolde

vierde kwartaal 2004

Meppel

vierde kwartaal 2004

Middelburg

derde kwartaal 2003

Middelharnis

vierde kwartaal 2004

Midden-Drenthe

derde kwartaal 2005

Mierlo

vierde kwartaal 2004

Mill en Sint Hubert

vierde kwartaal 2004

Millingen aan de Rijn

vierde kwartaal 2004

Moerdijk

vierde kwartaal 2003

Monster

derde kwartaal 2005

Montfoort

eerste kwartaal 2004

Mook en Middelaar

tweede kwartaal 2003

Moordrecht

tweede kwartaal 2004

Muiden

derde kwartaal 2003

Naaldwijk

eerste kwartaal 2004

Naarden

eerste kwartaal 2003

Nederlek

derde kwartaal 2003

Nederweert

derde kwartaal 2004

Neede

tweede kwartaal 2004

Neerijnen

eerste kwartaal 2003

Niedorp

tweede kwartaal 2004

Nieuwegein

vierde kwartaal 2003

Nieuwerkerk aan den IJssel

tweede kwartaal 2003

Nieuwkoop

tweede kwartaal 2004

Nieuw-Lekkerland

vierde kwartaal 2004

Nijefurd

derde kwartaal 2004

Nijkerk

derde kwartaal 2005

Nijmegen

eerste kwartaal 2004

Noord-Beveland

tweede kwartaal 2003

Noordenveld

eerste kwartaal 2003

Noorder-Koggenland

vierde kwartaal 2004

Noordoostpolder

eerste kwartaal 2005

Noordwijk

derde kwartaal 2003

Noordwijkerhout

eerste kwartaal 2005

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

derde kwartaal 2004

Nunspeet

eerste kwartaal 2003

Nuth

eerste kwartaal 2003

Obdam

derde kwartaal 2003

Oegstgeest

derde kwartaal 2003

Oirschot

tweede kwartaal 2003

Oisterwijk

tweede kwartaal 2004

Oldebroek

tweede kwartaal 2003

Oldenzaal

derde kwartaal 2004

Olst

derde kwartaal 2005

Ommen

eerste kwartaal 2003

Onderbanken

derde kwartaal 2005

Oostburg

vierde kwartaal 2003

Oosterhout

eerste kwartaal 2005

Oostflakkee

eerste kwartaal 2003

Ooststellingwerf

eerste kwartaal 2005

Oostzaan

eerste kwartaal 2005

Opmeer

derde kwartaal 2005

Opsterland

eerste kwartaal 2005

Oss

tweede kwartaal 2005

Oud-Beijerland

eerste kwartaal 2005

Ouder-Amstel

derde kwartaal 2004

Ouderkerk

eerste kwartaal 2005

Oudewater

vierde kwartaal 2003

Overbetuwe

eerste kwartaal 2003

Papendrecht

derde kwartaal 2003

Pekela

eerste kwartaal 2005

Pijnacker

derde kwartaal 2003

Purmerend

tweede kwartaal 2003

Putten

derde kwartaal 2005

Raalte

derde kwartaal 2005

Ravenstein

eerste kwartaal 2005

Reeuwijk

eerste kwartaal 2003

Reiderland

eerste kwartaal 2003

Reimerswaal

eerste kwartaal 2003

Renkum

eerste kwartaal 2005

Renswoude

eerste kwartaal 2004

Reusel-De Mierden

derde kwartaal 2004

Rheden

tweede kwartaal 2004

Rhenen

eerste kwartaal 2005

Ridderkerk

tweede kwartaal 2004

Rijnsburg

vierde kwartaal 2002

Rijnwaarden

derde kwartaal 2004

Rijnwoude

derde kwartaal 2003

Rijssen

derde kwartaal 2005

Rijswijk

derde kwartaal 2004

Roerdalen

derde kwartaal 2003

Roermond

derde kwartaal 2005

Roggel en Neer

derde kwartaal 2004

Roosendaal

derde kwartaal 2005

Rotterdam

eerste kwartaal 2005

Rozenburg

derde kwartaal 2004

Rozendaal

eerste kwartaal 2004

Rucphen

tweede kwartaal 2004

Ruurlo

eerste kwartaal 2005

Sas van Gent

eerste kwartaal 2005

Sassenheim

tweede kwartaal 2003

Schagen

eerste kwartaal 2004

Scheemda

eerste kwartaal 2003

Schermer

eerste kwartaal 2005

Scherpenzeel

derde kwartaal 2004

Schiedam

derde kwartaal 2005

Schiermonnikoog

eerste kwartaal 2005

Schijndel

derde kwartaal 2003

Schinnen

derde kwartaal 2005

Schipluiden

derde kwartaal 2005

Schoonhoven

derde kwartaal 2005

Schouwen-Duiveland

derde kwartaal 2005

Sevenum

eerste kwartaal 2003

Simpelveld

eerste kwartaal 2003

Sint Anthonis

derde kwartaal 2004

Sint-Michielsgestel

derde kwartaal 2003

Sint-Oedenrode

eerste kwartaal 2004

Sittard-Geleen

derde kwartaal 2005

Skarsterlân

eerste kwartaal 2005

Sliedrecht

derde kwartaal 2005

Slochteren

eerste kwartaal 2005

Sluis-Aardenburg

derde kwartaal 2003

Smallingerland

tweede kwartaal 2003

Sneek

derde kwartaal 2005

Soest

eerste kwartaal 2004

Someren

tweede kwartaal 2004

Son en Breugel

derde kwartaal 2005

Spijkenisse

derde kwartaal 2003

Stadskanaal

derde kwartaal 2003

Staphorst

tweede kwartaal 2004

Stede Broec

vierde kwartaal 2002

Steenbergen

vierde kwartaal 2003

Steenderen

derde kwartaal 2005

Steenwijk

derde kwartaal 2005

Stein

derde kwartaal 2004

Strijen

derde kwartaal 2004

Susteren

vierde kwartaal 2003

Swalmen

derde kwartaal 2003

Ten Boer

eerste kwartaal 2003

Ter Aar

derde kwartaal 2003

Terneuzen

eerste kwartaal 2004

Terschelling

eerste kwartaal 2003

Texel

eerste kwartaal 2005

Tholen

derde kwartaal 2003

Thorn

eerste kwartaal 2004

Tiel

eerste kwartaal 2004

Tilburg

derde kwartaal 2005

Tubbergen

vierde kwartaal 2003

Tynaarlo

eerste kwartaal 2003

Tytsjerksteradiel

derde kwartaal 2005

Ubbergen

derde kwartaal 2003

Uden

derde kwartaal 2004

Uitgeest

eerste kwartaal 2004

Uithoorn

derde kwartaal 2003

Urk

vierde kwartaal 2003

Utrecht

tweede kwartaal 2004

Vaals

eerste kwartaal 2004

Valkenburg (ZH)

eerste kwartaal 2005

Valkenburg aan de Geul

derde kwartaal 2004

Valkenswaard

vierde kwartaal 2003

Veendam

derde kwartaal 2004

Veenendaal

eerste kwartaal 2005

Veere

eerste kwartaal 2005

Veghel

derde kwartaal 2005

Veldhoven

derde kwartaal 2005

Velsen

eerste kwartaal 2004

Venhuizen

eerste kwartaal 2003

Venlo

eerste kwartaal 2004

Venray

derde kwartaal 2004

Vianen

derde kwartaal 2004

Vlaardingen

derde kwartaal 2005

Vlagtwedde

eerste kwartaal 2005

Vlieland

derde kwartaal 2004

Vlissingen

derde kwartaal 2005

Vlist

derde kwartaal 2004

Voerendaal

derde kwartaal 2005

Voorhout

derde kwartaal 2004

Voorschoten

derde kwartaal 2003

Voorst

eerste kwartaal 2003

Vorden

eerste kwartaal 2005

Vriezenveen

derde kwartaal 2005

Vught

eerste kwartaal 2004

Waalre

vierde kwartaal 2003

Waalwijk

eerste kwartaal 2005

Waddinxveen

derde kwartaal 2004

Wageningen

eerste kwartaal 2003

Warmond

derde kwartaal 2003

Warnsveld

vierde kwartaal 2003

Wassenaar

derde kwartaal 2004

Wateringen

derde kwartaal 2004

Waterland

derde kwartaal 2005

Weert

eerste kwartaal 2003

Weesp

derde kwartaal 2004

Wehl

derde kwartaal 2004

Werkendam

derde kwartaal 2005

Wervershoof

eerste kwartaal 2004

West Maas en Waal

derde kwartaal 2005

Wester-Koggenland

eerste kwartaal 2003

Westerveld

eerste kwartaal 2003

Westervoort

eerste kwartaal 2004

Weststellingwerf

derde kwartaal 2005

Westvoorne

vierde kwartaal 2003

Wierden

eerste kwartaal 2003

Wieringen

eerste kwartaal 2005

Wieringermeer

derde kwartaal 2004

Wijchen

derde kwartaal 2005

Wijdemeren

vierde kwartaal 2003

Wijk bij Duurstede

eerste kwartaal 2004

Winschoten

eerste kwartaal 2003

Winsum

eerste kwartaal 2005

Winterswijk

derde kwartaal 2004

Wisch

vierde kwartaal 2003

Woensdrecht

eerste kwartaal 2005

Woerden

eerste kwartaal 2005

Wognum

derde kwartaal 2003

Wormerland

derde kwartaal 2005

Woudenberg

derde kwartaal 2005

Woudrichem

derde kwartaal 2004

Wûnseradiel

eerste kwartaal 2005

Wymbritseradiel

eerste kwartaal 2004

Zaanstad

derde kwartaal 2005

Zaltbommel

eerste kwartaal 2005

Zandvoort

derde kwartaal 2005

Zederik

derde kwartaal 2004

Zeevang

derde kwartaal 2003

Zeewolde

vierde kwartaal 2002

Zeist

eerste kwartaal 2005

Zelhem

derde kwartaal 2003

Zevenaar

tweede kwartaal 2003

Zevenhuizen-Moerkapelle

eerste kwartaal 2004

Zijpe

derde kwartaal 2003

Zoetermeer

derde kwartaal 2004

Zoeterwoude

derde kwartaal 2004

Zuidhorn

vierde kwartaal 2003

Zundert

eerste kwartaal 2003

Zutphen

eerste kwartaal 2004

Zwartewaterland

derde kwartaal 2005

Zwijndrecht

eerste kwartaal 2005

Zwolle

derde kwartaal 2005

Terug naar begin van de pagina