Boekwerk heffingen bij invoer, Deel II

Geldend van 27-06-2002 t/m heden

Boekwerk heffingen bij invoer, Deel II

Onderwerp:

Wijziging van de gecombineerde nomenclatuur; toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en 40 H.B.I.-II-2643

Aan de hoofden van de directies en de eenheden van de Belastingdienst

A. Algemeen

Hierbij deel ik u mede dat met ingang van 27 juni 2002 de gecombineerde nomenclatuur (hierna: GN) wordt gewijzigd.

De wijziging is vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 969/2002 (PbEG L149 van 7 juni 2002) en betreft de toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en op hoofdstuk 40.

B. Toevoeging van een aanvullende aantekening op hoofdstuk 39 en 40 van de GN

1. De volgende nieuwe aanvullende aantekening (GN) 1, wordt aan hoofdstuk 39 toegevoegd:

 • ‘1. Tot hoofdstuk 39 behoren: Handschoenen met en handschoenen zonder vingertoppen, alsmede wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur, ongeacht

  • of zij zijn geconfectioneerd uit weefsel, ander dan dat van post 5903, dat geïmpregneerd, bekleed of bedekt is met kunststof met celstructuur, dan wel

  • zijn geconfectioneerd uit niet-geïmpregneerd, niet-bekleed of niet-bedekt weefsel dat aansluitend met kunststof met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt werd,

  voorzover het weefsel slechts als drager dient (aantekening 2, onder a), punt 5 op hoofdstuk 59).’.

2. De volgende nieuwe aanvullende aantekening (GN) 1, wordt aan hoofdstuk 40 toegevoegd:

 • ‘1. Tot hoofdstuk 40 behoren: Handschoenen met en handschoenen zonder vingertoppen, alsmede wanten, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met rubber met celstructuur, ongeacht

  • of zij zijn geconfectioneerd uit een weefsel, ander dan dat van post 5906, dat met rubber met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt is, dan wel

  • zijn geconfectioneerd uit een niet-geïmpregneerd, niet-bekleed of niet- bedekt weefsel dat aansluitend met rubber met celstructuur geïmpregneerd, bekleed of bedekt is,

  voorzover het weefsel slechts als drager dient (aantekening 4, laatste alinea, op hoofdstuk 59).’.

C. Strekking van de maatregel

Bij verordening (EG) Nr. 1783/2001 van 10 augustus 2001 ((PbEG L 241 van 11 september 2001) werd de strekking verduidelijkt van post 6111, de onderverdelingen 6116 10 20 en 6116 10 80, alsmede de posten 6209 en 6216 van de GN. Deze posten en onderverdelingen omvatten handschoenen, wanten en dergelijke, van textiel, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur of met rubber met celstructuur.

Indien de textielstof enkel als drager dient, vallen genoemde producten onder hoofdstuk 39 en 40. Om te bewerkstelligen dat de GN op uniforme wijze wordt toegepast, moest een nadere uitleg worden gegeven met betrekking tot handschoenen, wanten en dergelijke, van textiel, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof met celstructuur of met rubber met celstructuur en waarvan de textielstof enkel als drager dient.

Om deze reden is een aanvullende aantekening (GN) 1 aan hoofdstuk 39 en een aanvullende aantekening (GN) 1 aan hoofdstuk 40 toegevoegd.

De

Staatssecretaris

van Financiën
namens deze:
de

Directeur-Generaal

voor Fiscale Zaken

M. Brabers

Terug naar begin van de pagina