Regeling indexering AKW-en TOG-bedragen juli 2002

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 21-09-2004

Regeling indexering AKW-en TOG-bedragen juli 2002

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), en artikel 3, eerste lid, jo. Artikel 9, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst

Bijlage

[Vervallen per 22-09-2004]

Kinderbijslagbedragen

Voorlaatste prijsindexcijfer

114,2%

laatste prijsindexcijfer

116,7%

Index per 1-7-2002

2,19%

Rangordebedragen AKW

Rangorde

kind

1-1-2002

na index

inclusief

wettelijke/bijzondere

verhogingen

1

241,25

246,53

246,53

2,3

303,77

310,42

310,42

4,5,6,7

374,55

382,75

382,75

8 of meer

431,27

440,71

440,71

AKW-bedragen

I. kinderen geboren voor 1 januari 1995, die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden

 

85%

100%

     

aantal

kinderen

6-11 jr

18-24 jr

12-17 jr

1

209,55

246,53

2

236,71

278,48

3

245,75

289,12

4

265,65

312,53

5

277,58

326,57

6

285,55

335,94

7

291,23

342,62

8

301,66

354,89

9

309,76

364,42

10

316,24

372,05

II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995
 

70%

85%

100%

aantal

kinderen

0 t/m

5 jr

6 t/m

11 jr

12 t/m

17 jr

1

172,57

209,55

246,53

2

172,57

209,55

246,53

etc.

     
TOG-bedrag

1-1-2002

1-7-2002

190,54

194,71

Terug naar begin van de pagina