Besluit vaststelling aanvraagformulieren Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 22-06-2002 t/m 31-12-2008

Besluit vaststelling aanvraagformulieren Subsidieprogramma CO-reductie personenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Het aanvraagformulier Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer voor investeringsprojecten wordt overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit vastgesteld.

  • 2 Het aanvraagformulier Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer voor kennisoverdrachtsprojecten wordt overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit vastgesteld.

  • 3 Het aanvraagformulier Subsidieprogramma CO2-reductie voor toepassingsprojecten wordt overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aanvraagformulieren Subsidieprogramma CO2-reductie personenvervoer.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina