Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Geraadpleegd op 28-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2011.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
10-10-2010 Wijziging 20-08-2010 Stb. 2010, 343 23-09-2010 Stb. 2010, 387 Inwtr. 1
01-01-2010 Wijziging 15-09-2009 Stb. 2009, 388 15-09-2009 Stb. 2009, 388 Alg. 2
01-04-2003 Nieuwe-regeling 17-06-2002 Stb. 2002, 325 15-03-2003 Stb. 2003, 118

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikel I, eerste lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt. 1)
  2. Artikel II van Stb. 2009/388 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven