Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2011.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2011)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 854 13-12-2010 Stb. 2010, 854 Inwtr. 1
01-01-2010 Wijziging 15-09-2009 Stb. 2009, 388 15-09-2009 Stb. 2009, 388 Alg. 2
01-04-2003 Nieuwe-regeling 17-06-2002 Stb. 2002, 325 15-03-2003 Stb. 2003, 118

Opmerkingen

  1. Is niet van toepassing op naturalisatieverzoeken of verzoeken tot bevestiging van een optie die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend.
    Op de bedragen worden voor het jaar 2011 de wijzigingen als bedoeld in artikel 9, van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, niet toegepast.1)
  2. Artikel II van Stb. 2009/388 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven