Besluit vergoeding geestelijk verzorgers `niet-klassieke' denominaties

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 06-07-2002 t/m 30-04-2004

Besluit vergoeding geestelijk verzorgers `niet-klassieke' denominaties

De Minister van Justitie;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers `niet-klassieke' denominaties, waarin is bepaald dat de uurvergoeding van de geestelijk verzorger een door het hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen bij besluit vast te stellen bedrag bedraagt dat kan verschillen afhankelijk van het opleidingsniveau van de geestelijk verzorger;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers `niet-klassieke' denominaties, waarin drie opleidingsniveaus worden onderscheiden namelijk mbo, hbo en wo, en waarin de aan de opleidingsniveaus gerelateerde uurvergoedingen zijn bepaald aan de hand van de salarisschalen uit het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

[Vervallen per 01-05-2004]

Dat de uurvergoeding voor de geestelijk verzorgers van `niet-klassieke' denominaties bedraagt:

  • -

    schaal 9.4 voor MBO-opgeleiden: € 21,53 per uur;

  • -

    schaal 11.3 voor HBO-opgeleiden: € 26,37 per uur;

  • -

    schaal 12.5 voor WO-opgeleiden: € 31,89 per uur.

Dit besluit zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.

De

Minister

van Justitie,

P.F.M. Jägers

Terug naar begin van de pagina