Vaststelling Nationaal Frequentieplan 2002

[Regeling vervallen per 13-02-2005.]
Geldend van 22-06-2002 t/m 12-02-2005

Vaststelling Nationaal Frequentieplan 2002

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-02-2005]

Het Nationaal Frequentieplan 2002 wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 13-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in het informatiecentrum van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, vestiging Willem Witsenplein 6, Den Haag en in de infotheek van de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, Divisie Telecom, Emmasingel 1, Groningen.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina