Gesloten periode visserij IJsselmeer 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 19-06-2002 t/m 23-01-2004

Gesloten periode visserij IJsselmeer 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Als periode als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling visserij-inspanning IJsselmeer wordt voor het tijdvak van 1 juni 2002 tot en met 1 juni 2003 vastgesteld de periode van 5 augustus tot en met 15 september.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 juni 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina