Besluit vaststelling aanvraagformulieren Subsidie-programma CO2-reductie goederenvervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 06-09-2002 t/m 31-12-2008

Besluit vaststelling aanvraagformulieren Subsidie-programma CO-reductie goederenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Het aanvraagformulier Subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer voor investeringsprojecten wordt overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit vastgesteld.

  • 2 Het aanvraagformulier Subsidieprogramma CO2-reductie goederenvervoer voor kennisoverdrachtprojecten wordt overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit vastgesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 mei 2002.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling aanvraagformulieren Subsidie-programma CO2-reductie goederenvervoer.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Plesmanweg 1-6, Den Haag.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina