Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2005.]
Geldend van 01-04-2003 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2003

De Staatssecretaris van Financiën in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2003 tot en met 31 maart 2004 bedraagt ten hoogste 89,9.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2003.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2003.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W. Bos

Terug naar begin van de pagina