Openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 02-08-2002 t/m 23-01-2004

Openstelling en subsidieplafond Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2, eerste lid, en artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

Aanvragen tot subsidieverlening op grond van artikel 2, eerste lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden kunnen worden ingediend van 1 juli 2002 tot 1 oktober 2002 door de navolgende gemeenten:

Menamuldumadeel; Emmen; Kampen; Noordoostpolder; Bemmel; Wervershoof; Andijk; Zevenhuizen-Moerkapelle; Waddinxveen; Nieuwerkerk aan den IJssel; Moordrecht; Borsele; Moerdijk; Horst aan de Maas en Maasbree.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Stimuleringsregeling inrichting duurzame glastuinbouwgebieden, wordt voor de aanvraagperiode genoemd in artikel 1 vastgesteld op € 20.000.000,-.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina