Besluit erkenning verwatergebieden 2002

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 02-07-2004 t/m 31-12-2005

Besluit erkenning verwatergebieden 2002

De voorzitter van het Productschap Vis heeft, gelet op artikel 8 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 in overeenstemming met de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees, op 4 juni 2002 het volgende besluit vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

OSWD

:

Oosterschelde westelijk deel;

Speelman

:

Speelmansplaat;

YB

:

Yersekebank;

Noord

:

de noordelijke helft van een perceel;

Oost

:

de oostelijke helft van een perceel;

Zuid

:

de zuidelijke helft van een perceel;

Zuid/Oost

:

het zuid-oostelijke kwart van een perceel.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Als verwatergebied, bedoeld in artikel 8 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000, worden erkend de hierna genoemde (delen van) percelen in de Oosterschelde:

-Mastgat 7a en 8;

-YB 306;

-Mastgat 12;

-YB 307;

-Oesterput 12, 13, 14 en 14a;

-YB 308;

-Speelman 8, 9, 10, 15, 16 en 17;

-YB 314 (Oost)

-Speelman 22 tot en met 36;

-YB 315 tot en met 317;

-Speelman 37

-YB 318 (West);

-YB 173 (Oost);

-YB 357 (West);

-YB 174 (Oost);

-YB 358;

-YB 175 (Oost);

-YB 359;

-YB 176 (Oost);

-YB 360 tot en met 367;

-YB 177 (Oost);

-YB 408 tot en met 412;

-YB 178 (Oost);

-YB 413 (Oost);

-YB 219 tot en met 225;

-YB 415;

-YB 227 (West);

-YB 416;

-YB 256 (Oost);

-YB 417;

-YB 257 (Oost);

-YB 464 (Oost);

-YB 258 (Oost);

-YB 465 tot en met 467;

-YB 268;

-YB 715 tot en met 718.

 

-YB 766 tot en met 769;

 

-YB 770;

 

-YB 819 (West).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2002.

  • 2 Het Besluit erkenning verwatergebieden 2000 wordt ingetrokken.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

Terug naar begin van de pagina