Vergoedingenregeling AWT

[Regeling vervallen per 09-10-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2014.]
Geldend van 11-04-2013 t/m 31-07-2014

Vergoedingenregeling AWT

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit Adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

AWT: de Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid.

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2014]

De voorzitter van de AWT ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,4.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2014]

De overige leden van de AWT ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de leden wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Deze regeling zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L.M.L.H.A. Hermans

Terug naar begin van de pagina