Regeling huursubsidiegrenzen 2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 01-07-2002 t/m 22-12-2004

Aanpassing voor het subsidiejaar 2002/2003 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 15, eerste lid, onderdelen a, c en d, 18, eerste lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet, en van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet, alsmede wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 1998, houdende nadere regels over de wijze van de herrekening, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, onderdeel a, van de Huursubsidiewet (Stcrt. 150)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 16, vijfde lid, 26a, derde lid, eerste volzin, en 27, eerste lid, onderdeel b, derde, vierde en vijfde lid, van de Huursubsidiewet,

Besluit:

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 13, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a `€ 541,36 per maand' vervangen door `€ 565,44 per maand' en

 • b. in onderdeel b `€ 298,59 per maand' vervangen door: € 307,49 per maand.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 14, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a `€ 16.948,69' vervangen door `€ 17.700';

 • b. in onderdeel b `€ 22.711,70 ` vervangen door `€ 23.750';

 • c. in onderdeel c `€ 15.042,81' vervangen door `€ 15.725' en

 • d. in onderdeel d `€ 19.625,99' vervangen door: € 20.500.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 15, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a `€ 18.378,10' vervangen door `€ 19.200';

 • b. in onderdeel c `€ 31.424,28' vervangen door `€ 32.850' en

 • c. in onderdeel d `€ 43.517,52' vervangen door: € 45.475.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  € -

  € 11.700

  € 11.701

  € 11.900

  € 11.901

  € 12.125

  € 12.126

  € 12.350

  € 12.351

  € 12.575

  € 12.576

  € 12.800

  € 12.801

  € 13.025

  € 13.026

  € 13.250

  € 13.251

  € 13.475

  € 13.476

  € 13.700

  € 13.701

  € 13.925

  € 13.926

  € 14.150

  € 14.151

  € 14.375

  € 14.376

  € 14.600

  € 14.601

  € 14.825

  € 14.826

  € 15.275

  € 15.276

  € 15.725

  € 15.726

  € 16.175

  € 16.176

  € 16.625

  € 16.626

  € 17.075

  € 17.076

  € 17.525

  € 17.526

  € 17.700

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  € -

  € 14.950

  € 14.951

  € 15.000

  € 15.001

  € 15.225

  € 15.226

  € 15.450

  € 15.451

  € 15.675

  € 15.676

  € 15.900

  € 15.901

  € 16.125

  € 16.126

  € 16.350

  € 16.351

  € 16.575

  € 16.576

  € 16.800

  € 16.801

  € 17.025

  € 17.026

  € 17.250

  € 17.251

  € 17.475

  € 17.476

  € 17.700

  € 17.701

  € 17.925

  € 17.926

  € 18.375

  € 18.376

  € 18.825

  € 18.826

  € 19.275

  € 19.276

  € 19.725

  € 19.726

  € 20.175

  € 20.176

  € 20.625

  € 20.626

  € 21.075

  € 21.076

  € 21.525

  € 21.526

  € 21.975

  € 21.976

  € 22.425

  € 22.426

  € 22.875

  € 22.876

  € 23.325

  € 23.326

  € 23.750

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  € -

  € 11.750

  € 11.751

  € 11.900

  € 11.901

  € 12.125

  € 12.126

  € 12.350

  € 12.351

  € 12.575

  € 12.576

  € 12.800

  € 12.801

  € 13.025

  € 13.026

  € 13.250

  € 13.251

  € 13.475

  € 13.476

  € 13.700

  € 13.701

  € 13.925

  € 13.926

  € 14.150

  € 14.151

  € 14.375

  € 14.376

  € 14.600

  € 14.601

  € 14.825

  € 14.826

  € 15.275

  € 15.276

  € 15.725

  en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

  ondergrens

  bovengrens

  € -

  € 14.650

  € 14.651

  € 14.675

  € 14.676

  € 14.900

  € 14.901

  € 15.125

  € 15.126

  € 15.350

  € 15.351

  € 15.575

  € 15.576

  € 15.800

  € 15.801

  € 16.025

  € 16.026

  € 16.250

  € 16.251

  € 16.475

  € 16.476

  € 16.700

  € 16.701

  € 16.925

  € 16.926

  € 17.150

  € 17.151

  € 17.375

  € 17.376

  € 17.600

  € 17.601

  € 18.050

  € 18.051

  € 18.500

  € 18.501

  € 18.950

  € 18.951

  € 19.400

  € 19.401

  € 19.850

  € 19.851

  € 20.300

  € 20.301

  € 20.500

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 2002/2003 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 11.700;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 14.950;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 11.750 en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 14.650.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 18, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt:

 • a. in onderdeel a `€ 14.997,44' vervangen door `€ 15 725';

 • b. in onderdeel b `€ 20.283,98' vervangen door `€ 21 300';

 • c. in onderdeel c `€ 14.770,55' vervangen door `€ 15 550' en

 • d. in onderdeel d `€ 18.922,64' vervangen door: € 19 825.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 In artikel 20, eerste lid, van de Huursubsidiewet wordt `€ 298,59 per maand' vervangen door: € 307,49 per maand.

 • 2 In artikel 20, tweede lid, van de Huursubsidiewet wordt:

  • a. in onderdeel a `€ 427,46 per maand' vervangen door `€ 440,12 per maand' en

  • b. in onderdeel b `€ 458,32 per maand' vervangen door: € 471,67 per maand.

§ 2. Wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 1998, houdende nadere regels over de wijze van de herrekening, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, onderdeel a, van de Huursubsidiewet (Stcrt. 150)

[Vervallen per 23-12-2004]

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 juli 1998, houdende nadere regels over de wijze van de herrekening, bedoeld in artikel 26a, eerste lid, onderdeel a, van de Huursubsidiewet (Stcrt. 150) wordt:

 • a. `RBH-subsidietijdvak' vervangen door `bijdragetijdvak';

 • b. `minimuminkomensijkpunt' telkenmale vervangen door `minimum-inkomensijkpunt' en

 • c. `f 50' telkenmale vervangen door: € 22.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 2002

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina