Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwkwaliteitswet

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geldend van 17-05-2002 t/m 27-09-2007

Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwkwaliteitswet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 15 van de Landbouwkwaliteitswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2007]

Als personen belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet worden aangewezen:

  • a. de keurmeesters van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;

  • b. de keurmeesters en controleurs van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel;

  • c. de controleurs en inspecteurs van de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten;

  • d. de controleurs en inspecteurs van de Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit;

  • e. de inspecteurs van de Stichting Skal.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het bekend wordt gemaakt.

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Landbouwkwaliteitswet.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden bekend gemaakt.

's-Gravenhage, 13 mei 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina