Besluit 2002/1 Verordening PT verduurzaamde champignons 2000

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 24-05-2002 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 7 mei 2002, houdende nadere uitleg inzake het bepalen van het uitlekgewicht (Besluit 2002/1 Verordening PT verduurzaamde champignons 2000)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

Gelet op artikel 4 van de Verordening PT Verduurzaamde champignons 2000;

Gehoord de sectorcommissie groenten en fruit d.d. 11 april 2002;

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In bijlage 2 onderdeel C: Methode voor het bepalen van het uitlekgewicht van de Verordening PT verduurzaamde champignons 2000, wordt onder punt 3.7. vermeld dat bij grote verpakkingseenheden (inhoud meer dan 1 kg.) het uitlekgewicht van een verpakkingseenheid in gedeelten moet worden bepaald.

Hierbij is het de bedoeling dat tegelijkertijd meerdere zeven worden gebruikt met maximaal 1 kg. inhoud op elke zeef.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2002/1 Verordening PT verduurzaamde champignons 2000.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie

Zoetermeer, 7 mei 2002

J. van der Veen

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina