Besluit 2002/1 PT heffingen groenten en fruit 2002

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-07-2005.]
Geldend van 25-05-2002 t/m heden

Besluit van het Productschap Tuinbouw, d.d. 7 mei 2002, houdende de vaststelling van de percentages en bedragen van de heffingen groenten en fruit voor het jaar 2002 (Besluit 2002/1 PT heffingen groenten en fruit 2002)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op artikel 3, derde en vierde lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2002;

gelet op artikel 3, vijfde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2002;

gelet op artikel 3, vijfde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2002;

gelet op artikel 4 , eerste lid van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2002;

gehoord de sectorcommissie groenten en fruit (d.d. 11 april 2002);

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1 De percentages, bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2002 bedragen:

  a.

  glasgroenten

  : 0,510%;

  b.

  vollegrondsgroenten

  : 0,760%;

   

  - aardbeien

  : 0,610%;

  c.

  fruit

  : 0,160%;

  d.

  champignons

  : 0,175%;

   

  - overige paddestoelen

  : 0,055%;

  e.

  uitgangsmateriaal

  : 0,080%;

   

  - witlofpennen

  : 0,600%.

 • 2 Het percentage bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2002 (korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt) bedraagt: 0,090%.

Artikel 2

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, derde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2002 bedraagt 0,055%.

 • 2 Het percentage, bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT algemene heffing handel groenten en fruit 2002 (handel in uien) bedraagt: 4,53 euro per 100 ton.

Artikel 3

 • 1 Het percentage bedoeld in artikel 3, derde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2002 (handel groenten en fruit) bedraagt voor:

  a.

  groenten

  : 0,105%;

  b.

  fruit

  : 0,140%;

  c.

  champignons

  : 0,120%.

 • 2 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, vierde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2002 (uien) bedraagt: 68 euro per 100 ton.

 • 3 Het percentage, bedoeld in artikel 3, zesde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2002 (korting kwaliteitscontrole ingeval van contractteelt) bedraagt: 0,090%.

 • 4 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, zesde lid van de Verordening PT bestemmingsheffing handel groenten en fruit 2002 (idem maar dan voor uien) bedraagt: 31,70 euro per 100 ton.

Artikel 4

 • 1 Het percentage, bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2002 bedraagt voor:

  a.

  verduurzaamde groenten en fruit

  : 0,065%;

  b.

  verduurzaamde champignons

  : 0,185%

 • 2 Het percentage, bedoeld in artikel 4, tweede lid van de Verordening PT heffing verduurzaamde groenten en fruit 2002 bedraagt: 50%.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2002/1 PT heffingen groenten en fruit 2002.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Dit besluit de daarbij behorende toelichting en bijlage wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 7 mei 2002

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina