Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)

Geldend van 01-05-2002 t/m heden

Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)

Aan: - de Hoge Raad der Nederlanden
- het college van procureurs-generaal
- de Raad voor de Rechtspraak

Graag uw aandacht voor het volgende.

In mei 2002 gaat een pilot van start met de opvolger van het COMPAS-systeem, het zogenaamde GPS (Geïntegreerd Processysteem Strafrecht). Dit experiment biedt mij de gelegenheid om ten behoeve van de strafrechtketen nieuwe dagvaardingformulieren en akten van uitreiking te introduceren.

De pilot loopt bij het parket van de officier van justitie te 's-Hertogenbosch, maar zal, wat betreft de verspreiding van de formulieren, landelijke effecten hebben. Met name burgers, de bezorgers van TPG (voorheen PTT-post) en de medewerkers van de gerechtelijke diensten zullen met die effecten te maken krijgen. De nieuwe formulieren worden gebruikt bij de vervolging van de overtreding als bedoeld in artikel 8 van de Wegenverkeerwet. Dat houdt in, dat naast de nu door mij nieuw vastgestelde formulieren voorlopig de bestaande akten van uitreiking en dagvaardingformulieren ook in gebruik blijven. De bedoeling is het gebruik van de oude formulieren zo snel mogelijk af te bouwen. Een en ander is echter afhankelijk van het invoeringstraject van het GPS.

Op grond van artikel 589 van het Wetboek van Strafrecht dient het model van de akte van uitreiking door mij te worden vastgesteld. Eventuele nadere voorschriften dienen in de Staatscourant te worden gepubliceerd. De vaststelling doe ik bij deze. Nu het een pilot betreft met een beperkte reikwijdte en ook de bestaande akten en dagvaardingen nog in gebruik blijven, zie ik dat als een nader voorschrift, waarvan de publicatie in de Staatscourant binnenkort zal plaatsvinden. Bijgaand treft u exemplaren van de vastgestelde modellen aan. Ik verzoek u binnen uw organisatie voor deze circulaire de nodige aandacht te vragen.

Van de gelegenheid wil ik graag gebruik maken om mijn dank en waardering uit te spreken aan een ieder die bij de ontwikkeling van de nieuwe formulieren betrokken is geweest. Deze nieuwe formulieren zullen een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van de (straf)rechtspraak.

Hoogachtend,
De

Minister

van Justitie

A.H. Korthals

Bijlagen

 • 1. voorzijde akte van uitreiking natuurlijk persoon, met onder de perforatie een afhaalbericht. Aan de bovenrand geplakt op 8.

  Bijlage 146016.png
 • 2. achterzijde van 1, met een machtiging en een toelichting voor de bezorger.

  Bijlage 146017.png
 • 3. voorzijde akte van uitreiking rechtspersoon. Aan de bovenkant geplakt op 8.

  Bijlage 146018.png
 • 4. achterzijde van 3, met een machtiging en een toelichting voor de bezorger.

  Bijlage 146031.png
 • 5. voorzijde akte van uitreiking in persoon, met met onder de perforatie een afhaalbericht. Aan de bovenrand geplakt op 8.

  Bijlage 146020.png
 • 6. achterzijde van 5, met een machtiging en toelichting voor de bezorger.

  Bijlage 146021.png
 • 6A. achterzijde akten van uitreiking (180° gdraaid)

  Bijlage 146022.png
 • 7. voorzijde akte van uitreiking aan gedetineerde (achterzijde is blanco)

  Bijlage 146023.png
 • 8. voorzijde enveloppe, met boven de perforatie de akte van uitreiking t.b.v. uitreiking aan het loket (bij politie of TPG-post)

  Bijlage 146025.png
 • 9. achterzijde van 8, met boven de perforatie de akte van uitreiking, t.b.v. de medewerker van het openbaar ministerie

  Bijlage 146026.png
 • 10. blad 1 van dagvaarding van verdachte, met de adressering, datum en plaats van de zitting, eventueel een transactieaanbod, aanwijzingen voor de verdachte en in begrijpelijke taal datgene waarvan hij / zij wordt verdacht, achterzijde blanco of als blad 2

  Bijlage 146027.png
 • 11. blad 2 dagvaarding van verdachte, met ruimte voor de tenlastelegging, die afhankelijk van de omvang kan doorlopen op de volgende pagina's, waardoor de nummering van de bladen kan opschuiven. Onder het kopje 'toelichting op de dagvaarding' alle mogelijke mededelingen voor de verdachte. Deze bij wet vastgestelde mededelingen zijn variabel en afhankelijk van het soort zaak en soort verdachte.

  Bijlage 146028.png
 • 12. Blad 3, vervolg op de mededelingen

  Bijlage 146029.png
 • 13. Blad 4, vervolg op de mededelingen en adresgegevens van het gerecht.

  Bijlage 146030.png
Terug naar begin van de pagina