Regeling tarieven in burgerlijke zaken

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geraadpleegd op 27-09-2022.
Geldend van 01-10-2009 t/m 31-10-2010

Regeling tarieven in burgerlijke zaken

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Met toepassing van artikel 1, derde lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt bepaald dat geen vast recht verschuldigd is:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

  • 2 Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan aan de Minister van Justitie en duidelijk vermelden ten behoeve van welk doel de vrijstelling wordt gevraagd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Voor de geregelde verstrekking van niet-getekende afschriften van of uittreksels uit de rol aan advocaten, procureurs of gemachtigden bij de kantonrechter wordt een bedrag van € 15,83 per maand in rekening gebracht.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 mei 2002

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Naar boven