Regeling tarieven in burgerlijke zaken

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geraadpleegd op 08-12-2022.
Geldend van 01-10-2009 t/m 31-10-2010

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Met toepassing van artikel 1, derde lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken wordt bepaald dat geen vast recht verschuldigd is:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

  • 2 Het verzoek moet schriftelijk worden gedaan aan de Minister van Justitie en duidelijk vermelden ten behoeve van welk doel de vrijstelling wordt gevraagd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Voor de geregelde verstrekking van niet-getekende afschriften van of uittreksels uit de rol aan advocaten, procureurs of gemachtigden bij de kantonrechter wordt een bedrag van € 15,83 per maand in rekening gebracht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

De Ministeriële regeling tarieven in burgerlijke zaken wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-11-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven in burgerlijke zaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 mei 2002

De

Minister

van Justitie,

A.H. Korthals

Naar boven