Verdeling subsidie sanering verkeerslawaai 2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 28-04-2002 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer houdende vaststelling van projecten die in aanmerking komen voor subsidie voor de uitvoerings- en voorbereidingskosten van de sanering verkeerslawaai in 2002

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2002, LMV 2001137498, houdende Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2002 (Stcrt. 2002, 40) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • a. project Etten-Leur, aanvullende gevelmaatregelen,

  • b. project Haren,

  • c. project Graafstroom, gevelmaatregelen,

  • d. project Korendijk, aanvullende gevelmaatregelen,

  • e. project Steenbergen, Dinteloord, aanvullende gevelmaatregelen,

  • f. project Steenbergen, Kruisland,

  • g. project Zeist, Korte Bergweg.

 • 2 Als lijst van projecten als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer en als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d, van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 februari 2002, LMV 2001137498, houdende Vaststelling subsidieplafonds sanering verkeerslawaai 2002 (Stcrt. 2002, 40) wordt de volgende lijst van projecten vastgesteld:

  • a. project Asten A76, aanvullende gevelmaatregelen,

  • b. project Beemster A7,

  • c. project Delft A13, aanvullende gevelmaatregelen,

  • d. project Dordrecht, Mijlweg A16, gevelmaatregelen,

  • e. project Geertruidenberg A59,

  • f. project Gilze en Rijen A58,

  • g. project Zaanstad, Krommenie N203,

  • h. project Leiden A44,

  • i. project Meerssen A2, aanvullende gevelmaatregelen,

  • j. project Meerssen A79, aanvullende gevelmaatregelen,

  • k. project Meerssen A79,

  • l. project Veldhoven A2,

  • m. project Oldebroek, Wezep A28,

  • n. project Wormerland A7,

  • o. project Eibergen,

  • p. project Grave,

  • q. project Hoogezand-Sappemeer,

  • r. project Landerd,

  • s. project Heeze-Leende,

  • t. project Maasdonk,

  • u. project Moordrecht,

  • v. project Ruurlo,

  • w. project Venray.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 april 2002

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.P. Pronk

Terug naar begin van de pagina