Vaststelling drempelpercentage Besluit financiën regionale politiekorpsen

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 15-05-2002 t/m 31-12-2012

Vaststelling drempelpercentage Besluit financiën regionale politiekorpsen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina