Vaststelling formulier opgave doodsoorzaak

Geldend van 01-10-2002 t/m heden

Vaststelling formulier opgave doodsoorzaak

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 12a, derde lid, van de Wet op de lijkbezorging;

Besluit:

Artikel 1

Het formulier voor de opgave van de doodsoorzaak, bedoeld in artikel 12a, derde lid, van de Wet op de lijkbezorging wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage van deze regeling.

Artikel 2

De enveloppe bevattende het in artikel 1 bedoelde formulier wordt door de ambtenaar van de burgerlijk stand binnen een maand nadat deze door hem is ontvangen, rechtstreeks toegezonden aan de medische ambtenaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina